Tạo public/private key bằng công cụ GnuPG Keys

Tạo public/private key bằng công cụ GnuPG Keys

01-11-2013
Bảo mật
2126

cPanel cung cấp cho bạn công cụ GnuPG Keys để tạo cặp public/private keys, sử dụng để mã hóa các thông điệp. Để tạo cặp public/private key, nhấn vào biểu tượng GnuPG Keys ở khung Security

Ở trang GnuPG Keys, bạn nhập các thông số:
- Your Name: họ tên

- Your Email: địa chỉ email

- Comment/Nickname: tên nickname

- Key Password, Password (Again): nhập mật khẩu của key 2 lần giống nhau

- Expire Date: thời gian tồn tại của key, theo định dạng: 1y (1 năm), 3w (3 tuần), 5d (5 ngày), bạn có thể thay đổi con số ở trước

- Key Size: độ dài của key, có thể chọn 1024, 2048 hoặc 4096

Cuối cùng nhấn vào nút Generate Key để tạo public/private key

Xem video hướng dẫn

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

  • Hoster Việt Nam
  • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
  • Email: contact@hoster.vn