Chặn truy cập theo địa chỉ IP

Chặn truy cập theo địa chỉ IP

16-09-2013
Bảo mật
2805

Để ngăn chặn không cho phép một hay nhiều địa chỉ IP truy cập website, bạn có thể sử dụng tính năng IP Deny Manager, có trong khung Security

Vào trang IP Deny Manager cPanel, hosting hải phòng, website hải phòng

Ở trang IP Deny Manager, nhập vào địa chỉ IP hoặc dãy địa chỉ IP muốn chặn rồi nhấn nút Add để thêm vào danh sách IP bị chặn. Có các cách nhập địa chỉ IP như sau:

- Nhập chính xác 1 địa chỉ IP. Ví dụ: 10.5.3.123

- Nhập một dải địa chỉ IP bao gồm địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc. Ví dụ: 10.5.3.100-10.5.3.200

- Nhập dải địa chỉ IP bao gồm địa chỉ bắt đầu và số địa chỉ. Ví dụ: 10.5.3.100-50

- Nhập theo một subnet. Ví dụ: 10.5.3.3/32

- Sử dụng ký hiệu thay thế. Ví dụ: 10.*.*.* (cấm tất cả địa chỉ IP có số đầu tiên là 10)

Thêm IP bị chặn IP deny Manager cPanel, hosting hải phòng, website hải phòng

Ở phía dưới là danh sách các địa chỉ IP hoặc dải IP đã bị chặn. Để mở cho truy cập trở lại, bạn chọn đúng IP hoặc dải IP rồi nhấn nút X đỏ bên cột Remove.

Xem video hướng dẫn

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

  • Hoster Việt Nam
  • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
  • Email: contact@hoster.vn