Plesk - Sử dụng Mail

Tạo và quản lý email alias

Tạo và quản lý email alias

Tạo và quản lý email alias - địa chỉ gửi / nhận mail khác của địa chỉ mail chính

Cấu hình tự động trả lời thư - auto reply

Cấu hình tự động trả lời thư - auto reply

Cấu hình tính năng tự động trả lời thư - Mail Auto Reply

Cấu hình tự động chuyển tiếp - mail forwarding

Cấu hình tự động chuyển tiếp - mail forwarding

Cấu hình email forwarding - tự động chuyển tiếp tất cả thư gửi tới sang một địa chỉ email khác

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

  • Hoster Việt Nam
  • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
  • Email: contact@hoster.vn