Cấu hình tự động trả lời thư - auto reply

Cấu hình tự động trả lời thư - auto reply

27-02-2015
Sử dụng Mail
2547

Cấu hình tính năng tự động trả lời thư - Mail Auto Reply

Với mỗi địa chỉ email trong Plesk panel, bạn có thể bật tính năng auto reply - tự động trả lời thư. Mỗi khi có thư gửi tới địa chỉ đó, nó sẽ tự động trả lời theo nội dung đã được soạn sẵn. Tính năng này hữu ích trong những trường hợp bạn đi vắng, đi công tác không thể trả lời thư được, bạn có thể cấu hình auto reply phản hồi các thư gửi đến để người gửi biết.

Để cấu hình mail auto-reply, ở trong Plesk panel, bạn nhấn vào thẻ Mail, rồi nhấn vào địa chỉ email muốn cấu hình auto-reply

hướng dẫn plesk auto reply tự động trả lời thư

Ở trang cấu hình địa chỉ email, bạn sang thẻ Auto-Reply:

 • Tích vào ô Switch on auto-reply để kích hoạt tính năng Auto-Reply
 • Nhập tiêu đề của thư tự động trả lời vào ô Auto-reply message subject
 • Lựa chọn định dạng thư là Plain text hay HTML. Bạn nên chọn Plain text vì nhiều hệ thống mail không xem được thư định dạng HTML
 • Lựa chọn Encoding là UTF-8
 • Nhập nội dung thư vào ô Auto-reply message text
 • Nếu bạn muốn tự động chuyển tiếp thư vừa gửi tới này sang một địa chỉ mail khác, nhập địa chỉ mail muốn chuyển tiếp tới vào ô Forward To
 • Để tránh phản hồi quá nhiều thư tự động cho cùng một địa chỉ email gửi tới, bạn nhập số lần muốn hệ thống tự động trả lời cho một địa chỉ email cụ thể vào ô "Send an automatic response to a unique email address no more than"
 • Nếu bạn muốn đính kèm file trong thư tự động trả lời thì chọn file ở ô Attach a file

hướng dẫn plesk cấu hình mail auto reply

Cuối cùng bạn nhấn OK để hoàn tất việc cấu hình mail Auto reply

Video hướng dẫn

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

 • Hoster Việt Nam
 • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
 • Email: contact@hoster.vn