Thay đổi thông tin liên hệ

Thay đổi thông tin liên hệ

26-02-2015
Hướng dẫn chung
1837

Hướng dẫn thay đổi các thông tin liên hệ như e-mail, điện thoại, địa chỉ...

Để thay đổi thông tin liên hệ, bạn đăng nhập vào trang quản trị Plesk panel. Sau đó di chuột lên tên tài khoản và chọn menu Edit Profile

Ở trang My Profile, bạn có thể thay đổi các thông tin:

- Thẻ General:

 • Email adddress: thay đổi địa chỉ email liên lạc của bạn. Chú ý: địa chỉ email này rất quan trọng vì bạn có thể reset mật khẩu đăng nhập Plesk qua địa chỉ email này
 • Password, Confirm Password: thay đổi mật khẩu truy cập Plesk panel
 • Plesk language: thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong Plesk panel

- Thẻ Contact Details:

 • Company Name: thay đổi tên công ty
 • Phone number: thay đổi số điện thoại liên lạc
 • Fax number: thay đổi số fax
 • Instant messenger: tên tài khoản chat như Skype, AIM...
 • Address: địa chỉ liên hệ
 • City: thành phố
 • Country: quốc gia

Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết bạn nhấn nút OK để cập nhật.

Video hướng dẫn

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

 • Hoster Việt Nam
 • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
 • Email: contact@hoster.vn