Tạo tài khoản FTP

Tạo tài khoản FTP

28-10-2013
Quản lý file
6081

Tùy theo gói host bạn thuê mà tài nguyên có thể có một hay nhiều tài khoản FTP. Để tạo tài khoản FTP, ở trang quản trị cPanel, trong khung Files, nhấn vào nút FTP Accounts

Tài khoản FTP cho phép bạn truy cập dữ liệu trên host qua giao thức FTP. Bạn có thể sử dụng các phần mềm FTP Client của hãng thứ ba như FileZilla, CuteFTP...

Mặc định khi tạo host, hệ thống sẽ tạo luôn một tài khoản FTP. Nếu bạn muốn tạo thêm tài khoản FTP cho những người khác sử dụng, ở khung Add FTP Account, nhập các thông số sau:

- Login: tên FTP account. Tên đầy đủ của nó sẽ là FTP_name@your_domain. Ví dụ: nếu tên miền là hostervn.com, và bạn nhập Login là ftpuser2 thì tên đầy đủ của tài khoản FTP sẽ là ftpuser2@hostervn.com.

- Password, Password (Again): nhập mật khẩu của FTP account hai lần giống nhau. Bạn có thể nhấn vào nút Password Generator để tạo mật khẩu ngẫu nhiên.

- Directory: thư mục gốc của FTP account mà bạn đang tạo. Khi người dùng login bằng tài khoản FTP nào sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu trong thư mục gốc của mình, không thể lên thư mục cấp trên và không thể nhìn thấy dữ liệu của tài khoản FTP khác.

- Quota: hạn chế dung lượng cho phép FTP account này lưu trữ trên host. Nếu để là Unlimited thì FTP account này có thể lưu trữ không giới hạn cho tới khi hết dung lượng lưu trữ cho phép của gói host. Nếu muốn hạn chế dung lượng lưu trữ của FTP account thì bạn nhập con số ở lựa chọn bên trên.

Cuối cùng nhấn vào nút Create FTP Account để tạo tài khoản FTP

Sau khi tạo tài khoản FTP thành công, tài khoản FTP mới tạo sẽ xuất hiện trong danh sách FTP Accounts phía dưới. Bạn có thể thực hiện các thao tác ở cột Actions đối với một tài khoản FTP:

- Change Password: thay đổi mật khẩu cho tài khoản FTP

- Change Quota: thay đổi dung lượng cho phép FTP account lưu trữ trên host

- Delete: xóa FTP account. Chú ý: khi xóa FTP account có hai lựa chọn là Delete Account (chỉ xóa tài khoản FTP, không xóa dữ liệu trong thư mục gốc của FTP account đó) và Delete Account and Files (sẽ xóa tài khoản FTP và toàn bộ dữ liệu trong thư mục gốc của FTP account đó)

- Configure FTP client: hướng dẫn cấu hình truy cập lên host bằng tài khoản FTP đó, áp dụng cho 3 chương trình FTP client thông dụng nhất là FileZilla, Core FTP, Cyberduck. Chú ý: khi truy cập host sử dụng tài khoản FTP phải đánh tên đầy đủ của FTP account là ftpuser2@hostervn.com

Đến đây bạn đã biết cách tạo và sử dụng tài khoản FTP trên cPanel hosting.

Xem video hướng dẫn

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

  • Hoster Việt Nam
  • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
  • Email: contact@hoster.vn