Kiểm ra lịch sử truy cập website theo IP

Kiểm ra lịch sử truy cập website theo IP

20-10-2013
Quản lý log
5401

Để kiểm tra những địa chỉ IP nào đã truy cập website của bạn và thời gian truy cập, bạn có thể sử dụng tính năng thống kê Lastest Visitors trong khung Logs

Truy cập trang Latest Visitor cPanel, hosting hải phòng, website hải phòng

Ở trang Latest Visitors Stats nhấn vào biểu tượng cái kính lúp ở cột View của tên miền bạn cần xem thông tin truy cập

Truy cập trang Latest Visitor cPanel, hosting hải phòng, website hải phòng

Trang tiếp theo sẽ thống kê chi tiết các truy cập tới website của bạn. Để thêm, bớt các trường thông tin, nhấn vào nút Setting và chọn các trường

Trang Latest Visitor cPanel, hosting hải phòng, website hải phòng

- Cột IP: địa chỉ IP của người truy cập

- Cột URL: tên file trên website được truy cập

- Cột Time: thời gian truy cập

- Cột Size: dung lượng sử dụng trong truy cập

- Status: trạng thái của truy cập

- Method: phương thức truy cập (POST hay GET)

- Protocol: giao thức truy cập (HTTP)

Để xem thống kê chi tiết hơn, kéo xuống dưới cùng và nhấn vào dòng chữ "Click here" (Click here for the legacy version of this screen, which uses less JavaScript and formats the information differently)

Dữ liệu Latest Visitor cPanel, hosting hải phòng, website hải phòng

 

Dữ liệu Latest Visitor cPanel, hosting hải phòng, website hải phòng

Đến đây bạn đã biết cách kiểm tra, thống kê lịch sử truy cập vào website của bạn theo địa chỉ IP

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

  • Hoster Việt Nam
  • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
  • Email: contact@hoster.vn