Hướng dẫn tạo addon domain

Hướng dẫn tạo addon domain

29-10-2013
Cấu hình Domain
2196

Addon domain là tính năng trong cPanel cho phép bạn chạy website có tên miền khác với tên miền chính, trên cùng một gói host. Để thêm Addon domain, ở trang quản trị cPanel, trong khung Domains, nhấn vào nút Addon Domains

Ở trang Addon Domains, nhập các thông số vào khung Create an Addon Domain:

- New Domain Name: tên miền Addon mà bạn muốn tạo

- Subdomain/FTP Username: tên miền con/tài khoản FTP/tài khoản truy cập cPanel tương ứng của Addon domain sắp tạo

- Document Root: thư mục gốc của tên miền Addon. Toàn bộ dữ liệu website của tên miền Addon phải upload vào thư mục gốc này.

- Password, Password (Again): nhập mật khẩu tài khoản của Addon domain. Bạn có thể nhấn vào nút Password Generator để tạo mật khẩu ngẫu nhiên.

Cuối cùng nhấn vào nút Add Domain để tạo Addon Domain

Xem video hướng dẫn

   
Hỗ trợ 24x7x365
0225-3-247-365 : Tel
0936-247-365 : Hotline

Giới thiệu về chúng tôi

  • Hoster Việt Nam
  • Văn Phòng: 23 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Trụ Sở: 162 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
  • Điện Thoại: 0225.3.247.365 / 0936.247.365
  • Email: contact@hoster.vn